0

Uw winkelwagen is leeg

Totaal: €0,00

Geen producten gevonden...

 Art. 1: Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren de eventuele eigen voorwaarden van de klant, behoudens door ons schriftelijk aanvaarde afwijkingen.

 Art. 2: De goederen op de factuur vermeld, worden verkocht aan de algemene voorwaarden en waarborgen van de fabrikant, welke deze produceert, en waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ermede akkoord te gaan.

 Art. 3: De bestelling, evenals de door onze vertegenwoordigers genomen verbintenissen, zullen maar na onze schriftelijke aanvaarding als bindend beschouwd worden.

 Art. 4: Al onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit geldt eveneens voor technische specificaties, catalogi en afbeeldingen. Uit oorzaak van gebeurlijke aanpassing van onze voorwaarden ingevolge plotse wijziging van bepaalde kostenbestanddelen zal de koper in geen geval de aan gang zijnde orders kunnen opzeggen. Een gebeurlijke prijsstijging van een der kostenbestanddelen brengt automatisch een evenredige verhoging van de verkoopprijs der lopende orders mede.

 Art. 5: De leveringstermijn wordt, binnen de grenzen van het mogelijke, in acht genomen. Gebeurlijke vertraging in de levering houdt voor ons geen verplichting in tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade. De vertraging kan bovendien in geen enkel geval het intrekken van de bestelling rechtvaardigen.

Art. 6: De goederen reizen op risico van de klant. De eventuele klachten kunnen niet meer aanvaard worden na een verloop van acht dagen na leveringsdatum. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke instemmingen gebeuren op kosten van de klant.

Art. 7: Beide partijen aanvaarden elke betwisting te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken in het gerechtelijke arrondissement van Mechelen, alsmede aan de Belgische Wetgeving.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »